Jest to symbol zastępczy subdomeny m.gdansk-online.eu